INFORMACJA ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń”

poniedziałek, 06 czerwca 2016 00:00 eoberzig
Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 30 113,00 zł”.